Hledáte nejlevnější leteckou jízdenku?

Grenada The Grenada Chocolate Company

Dovolená Grenada The Grenada Chocolate Company


Dovolená na karibském ostrově Grenada je nejen zážitkem plným krásných pláží a teplého slunce, ale také příležitostí ochutnat něco zcela unikátního - čokoládu Grenada Chocolate Company. Tato společnost se totiž pyšní tím, že vyrábí výjimečnou čokoládu z celosvětově uznávaných kakaových bobů pěstovaných přímo na ostrově.

Grenada je známá jako "Ostrov koření" díky svým horským lesům a rodícím se plodům. Kromě toho se zde nachází také více než 1500 malých farmářů, kteří pěstují kakaové boby. Společnost Grenada Chocolate Company spolupracuje přímo s těmito farmáři, aby zajistila nejvyšší kvalitu a stálý přísun čerstvého kakaa.

Inspirace pro založení společnosti Grenada Chocolate Company přišla od dvou anglických obchodníků s čokoládou, kteří se na Grenadu přestěhovali, aby zde začali vyrábět svou vlastní exkluzivní čokoládu. Chtěli se zaměřit na trvale udržitelnou produkci, přírodní postupy a spravedlivou odměnu pro práci farmářů.

Společnost Grenada Chocolate Company se řídí třemi hlavními principy. Zaprvé, používají pouze organické kakaové boby, které jsou pěstovány bez chemických hnojiv nebo pesticidů. Za druhé, společnost plně podporuje komunitu malých farmářů tím, že nakupuje jejich produkty za spravedlivou cenu a nabízí jim dlouhodobé smlouvy. A konečně, výroba čokolády je prováděna s minimálním dopadem na životní prostředí.

Návštěva Grenada Chocolate Company je zážitkem samým o sobě. Tento malý, rodinný podnik nabízí prohlídky své továrny, které vám poskytnou pohled do procesu výroby čokolády. Můžete vidět, jak se z kakaa stává čokoláda, a dokonce si vyzkoušet některé kroky sami. Prohlídka zahrnuje také vzorkování různých druhů čokoládových tabulek a jejich porovnání.

Po prohlídce si můžete zakoupit balení čokolády v místním obchodech nebo přímo ve výrobním zařízení. Nabídka je pestrá a zahrnuje čokoládové tabulky s různými druhy kakaa, přírodními přísadami jako jsou ovoce nebo koření, a dokonce i čokoládovou třešňovou likérovou čokoládu.

Dovolená na Grenadě je tedy ideální příležitostí pro milovníky čokolády. Můžete si nejen užít krásné pláže a poznávat kulturu a přírodu ostrova, ale také ochutnat a naučit se více o čokoládě Grenada Chocolate Company. Ať už se rozhodnete navštívit továrnu nebo jen zkuste některou z místních specialit, určitě vás čeká jedinečný zážitek, který vám přinese sladké vzpomínky na vaši dovolenou na Grenadě.


Ubytování Grenada The Grenada Chocolate Company


The Grenada Chocolate Company is a unique and luxurious accommodation located on the beautiful island of Grenada in the Caribbean. Nestled amidst the lush greenery and picturesque landscapes, it offers a serene and tranquil escape for chocolate lovers and nature enthusiasts alike.

The accommodation at The Grenada Chocolate Company is designed to provide guests with a truly immersive experience. From the moment you step foot on the property, you are greeted with the aroma of freshly made chocolate, as the resort boasts its very own organic cocoa farm and chocolate factory.

The guest rooms are spacious, comfortable, and tastefully decorated, with each room offering stunning views of the surrounding cocoa trees and tropical gardens. The design of the rooms reflects the rich history and culture of Grenada, with elements of local craftsmanship and artwork adorning the walls.

One of the highlights of staying at The Grenada Chocolate Company is the opportunity to learn about the chocolate-making process firsthand. Guests can participate in guided tours of the cocoa farm and chocolate factory, where they can witness the entire journey from bean to bar. They can learn about the different varieties of cocoa, the traditional methods of harvesting and fermenting the beans, and the intricate process of chocolate-making.

For those with a sweet tooth, the resort offers chocolate-making workshops, where guests can learn how to create their own artisanal chocolates using freshly harvested cocoa beans. It's a truly hands-on and interactive experience that allows visitors to appreciate the artistry and craftsmanship behind high-quality chocolates.

Aside from the chocolate-themed activities, The Grenada Chocolate Company offers a range of other amenities and services. Guests can take a dip in the infinity pool, surrounded by tropical plants and colorful flowers, or relax in the spa, which offers a range of rejuvenating treatments inspired by the healing properties of cocoa.

The resort also features a restaurant that serves a delectable array of dishes infused with cocoa. From savory entrées to decadent desserts, each dish is prepared using locally sourced ingredients and the finest quality chocolate, creating a unique and unforgettable dining experience.

For those who prefer to explore the island, The Grenada Chocolate Company can arrange various excursions and activities. From guided hikes through the rainforest to snorkeling in the crystal-clear waters of the Caribbean Sea, there is something for everyone to enjoy.

In conclusion, The Grenada Chocolate Company offers a truly unforgettable experience for chocolate lovers and nature enthusiasts alike. With its luxurious accommodations, chocolate-themed activities, and beautiful surroundings, it is the perfect destination for a unique and indulgent getaway. Whether you're a fan of chocolate or simply looking for a tranquil escape, this resort has something to offer everyone.


Letenka Grenada The Grenada Chocolate Company


The Grenada Chocolate Company: Explore the World of Grenadian Chocolate

In the beautiful Caribbean island of Grenada lies The Grenada Chocolate Company, a small-scale chocolate factory that has gained recognition worldwide for its exquisite organic chocolate products. Nestled amidst lush cocoa farms, this bean-to-bar chocolate producer is on a mission to promote sustainable agriculture and preserve the integrity of Grenada's historic cocoa industry.

Founded in 1999 by Mott Green, Doug Browne, and Edmond Brown, The Grenada Chocolate Company is a pioneer in the field of sustainable, ethical chocolate production. The company takes pride in the fact that every single step of the chocolate-making process takes place in Grenada – from growing the cocoa beans to wrapping the finished bars. This vertical integration allows them to have complete control over quality and ensures that the economic benefits of the industry stay within the local community.

Grenada, often referred to as the "Spice Isle," has a long history of cocoa cultivation. The island's volcanic soil, abundant rainfall, and tropical climate create the perfect conditions for growing some of the finest cocoa beans in the world. The Grenada Chocolate Company works closely with local farmers, practicing organic farming methods and emphasizing fair trade principles. By paying premium prices for their cocoa beans, the company supports the livelihoods of over 150 families on the island.

The process of making chocolate at The Grenada Chocolate Company is a labor of love. It begins with carefully harvesting ripe cocoa pods by hand, a skill passed down through generations of Grenadian farmers. The beans are then fermented and sun-dried to enhance their flavors. Once dried, the chocolate makers at the factory roast and grind the beans into a fine cocoa liquor. This liquor is then transformed into chocolate bars, truffles, and other delectable treats, using traditional methods and antique machinery.

The company's commitment to sustainability extends beyond its production methods. The Grenada Chocolate Company is proud to operate as a carbon-neutral business, powered entirely by renewable energy sources. They use solar panels and a hydroelectric turbine to produce electricity and even recycle the cocoa shells to fuel their chocolate-making process. This dedication to sustainable practices has earned the company numerous awards and accolades, including recognition from the Slow Food movement and the Henry Ford Foundation.

Visitors to Grenada can indulge in the unique experience of touring The Grenada Chocolate Company's factory. Guided tours allow guests to witness the chocolate-making process firsthand, from the cocoa bean grinding to the final packaging. Visitors can also learn about the history of cocoa cultivation on the island and gain insights into the company's efforts to preserve traditional agricultural practices.

The chocolate produced by The Grenada Chocolate Company has gained international acclaim for its exceptional taste and quality. The bars are renowned for their complex flavors, with notes of ripe fruit, earthy undertones, and a hint of nuttiness. Whether enjoyed alone or as an ingredient in various recipes, Grenadian chocolate offers a truly indulgent experience for any chocolate lover.

The Grenada Chocolate Company stands as a testament to the rich cultural heritage of Grenada, showcasing the island's commitment to sustainable agriculture and producing world-class chocolate. With each bite of their chocolate, you not only savor the exquisite flavors but also contribute to the preservation of a unique cocoa industry that has thrived for centuries. So, the next time you have a craving for gourmet chocolate, indulge in the delicious creations from The Grenada Chocolate Company, and let your taste buds embark on a journey to the stunning Caribbean island of Grenada.


Nejčastější dotazy a odpovědi Grenada The Grenada Chocolate Company


1. Co je produktem společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Hlavním produktem společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company je čokoláda.

2. Kde se nachází společnost Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Společnost se nachází na karibském ostrově Grenada.

3. Jaký je proces výroby čokolády u společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Společnost se zaměřuje na udržitelnou výrobu čokolády, včetně ručního sběru kakaových bobů, fermentace, sušení a celého procesu výroby čokolády.

4. Jaké je složení čokolády společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Čokoláda společnosti je vyrobena z organických a fair-trade kakaových bobů, přidávají se pouze minimální přísady a není používán žádný lecitin či umělé aroma.

5. Jaké druhy čokolády nabízí společnost Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Společnost nabízí různé druhy čokolády, včetně tmavé, mléčné, hořké a pralinkové čokolády, stejně jako čokoládové tyčinky a trubičky.

6. Je čokoláda společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company dostupná mimo Grenadu?
Odpověď: Ano, čokoláda společnosti je dostupná ve vybraných obchodech a na internetu ve světě.

7. Má společnost Grenada The Grenada Chocolate Company nějakou certifikaci?
Odpověď: Ano, společnost je držitelem certifikace Fairtrade a organických produktů.

8. Splňuje čokoláda společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company standardy udržitelného zemědělství?
Odpověď: Ano, společnost je zodpovědná za udržitelnou výrobu čokolády a spolupracuje s místními farmáři na podpoře trvale udržitelného zemědělství.

9. Jak dlouho trvá výrobní proces čokolády společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Proces výroby čokolády může trvat až několik týdnů, včetně dozrávání a fermentace kakaových bobů.

10. Kde je možné získat další informace o společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company?
Odpověď: Další informace o společnosti a jejích produktech lze získat na oficiálních webových stránkách společnosti Grenada The Grenada Chocolate Company.


Počasí Grenada The Grenada Chocolate Company


Grenada, známá také jako "ostrůvek koření", je malebný ostrov v Karibiku, který nabízí nejenom bohatou historii a nádherné pláže, ale také jedinečné klima. Počasí na Grenadě je charakterizováno jako tropické, což znamená vysoké teploty a vlhkost po celý rok.

Průměrné teploty se pohybují mezi 24 a 30 °C, vyšší hodnoty bývají v období mezi květnem a říjnem, kdy se zde nachází období dešťů. Srážky jsou na Grenadě hojné a rozloženy do pravidelných dešťových období. K největšímu množství srážek dochází v červnu až listopadu, což je důležité brát v úvahu při plánování své dovolené.

Dešťová období jsou na ostrově dobře využívána místními farmáři, kteří produkují kvalitní kakao pro slavnou společnost The Grenada Chocolate Company. Tato společnost produkuje více než deset druhů čokolády, přičemž všechny výrobky jsou zajištěny zdravými rostlinami a udržitelnými pěstitelskými postupy.

Kakao z Grenady se vyznačuje bohatou a jemnou chutí, která je příznačná pro karibské odrůdy. Klimatické podmínky ostrova, včetně teplého a vlhkého počasí, jsou ideální pro pěstování kakaa. Místní farmy pracují s menšími plantážemi a ručním zpracováním, které umožňuje zachování kvality a tradic.

The Grenada Chocolate Company se také vyznačuje udržitelným a ekologickým přístupem k výrobě čokolády. Využívá se obnovitelná energie, jako je solární a větrná, a snižuje se množství odpadu a emisí skleníkových plynů. Produkty společnosti jsou vysoce kvalitní a fair trade, což znamená, že farmáři dostávají spravedlivé ceny za svou práci.

Navštěva The Grenada Chocolate Company je nejenom pro ochutnávku lahodných čokolád, ale také prohlídkou farmy a výrobního procesu. Turisté mají možnost vidět a naučit se o tradičním pěstování kakaa na Grenadě a celém procesu výroby čokolády od začátku až po finální výrobek.

Počasí je tedy klíčovým faktorem pro pěstování kakaa na Grenadě. Slunné dny a pravidelné deště poskytují ideální podmínky pro růst a zralost kakaa, které dává základ pro výrobu vynikající čokolády. Když se setkáte s čokoládou The Grenada Chocolate Company, ochutnáváte nejenom výsledek krásných přírodních podmínek a práce místních farmářů, ale také poznáváte unikátní chuť tohoto karibského ráje.


Garantovaná nejnižší cena

98 % spokojených zákazníků

Nejobsáhlejší internetová nabídka letenek

Nejlevnější letenky do celého světa

Levné letenky do celého světa na jednom místě.

Pátrat po letenkách