Hledáte nejlevnější leteckou jízdenku?

Egypt White Desert National Park

Počasí Egypt White Desert National Park


Egypt's White Desert National Park: A Truly Unique Weather Experience

Located in the Western Desert of Egypt, the White Desert National Park is a unique natural phenomenon that has drawn in visitors from around the world. Its stunning landscape, characterized by white chalk rock formations, stands juxtaposed against a backdrop of golden sand dunes, creating a breathtaking view that is truly one of a kind. However, what many visitors to the park may not know is that the weather in this area is just as unique as the scenery.

Weather in the White Desert National Park varies greatly throughout the year, with two distinct seasons: the hot summer and the mild winter. During the summer months, which typically run from May through October, temperatures can soar to over 100 degrees Fahrenheit during the day, making it an incredibly hot and dry climate. This extreme heat is coupled with a high level of humidity, making the air feel even warmer and more oppressive. If you're planning a visit during the summertime, it's important to come prepared with plenty of sun protection, as well as light, breathable clothing to help you stay cool.

Fortunately, unlike other parts of Egypt's Western Desert, the White Desert National Park is relatively mild during the winter months. Running from November through April, temperatures during these months tend to range between 60 and 80 degrees Fahrenheit, with a pleasant, cool breeze making the air feel refreshing and invigorating. While it can still get chilly at night, it's still a comfortable time of year to visit, with lower humidity and less intense sunlight.

One of the most remarkable aspects of the weather in the White Desert National Park, however, is the sandstorm phenomenon that can occur at any time of the year. Known as a haboob, these powerful windstorms can blow in quickly, reducing visibility to just a few feet and covering everything in a thick layer of sand. While this may sound harrowing to some, those who have witnessed a haboob describe it as a unique and powerful experience that is awe-inspiring to behold.

When planning a visit to the White Desert National Park, it's important to take the weather into account and prepare accordingly. Whether you're aiming to beat the heat or embrace it, understanding the unique weather patterns of this remarkable region will allow you to make the most of your visit, and enjoy all that it has to offer.


Dovolená Egypt White Desert National Park


Egyptská White Desert National Park je jedním z nejkrásnějších a nejzajímavějších přírodních parků v Africe. Tento národní park se nachází ve středním Egyptě a je domovem několika jedinečných geologických útvarů a nezapomenutelných zážitků pro turisty.

Během vaší návštěvy vás čeká neuvěřitelný pohled na pískovcové skalní formace, které se v průběhu tisíciletí vytvořily vlivem větru a písku. Tyto skalní útvary mají často zajímavé tvary a jsou pojmenované podle připomínajících se tvarů zvířat, jako jsou velbloudi, hadi nebo draci.

Jedinečné zážitky vám nabídnou také místní beduíni, kteří vás provedou po parku a ukážou vám nejlepší místa k focení a k obdivování místní přírody. Můžete také navštívit Beduínské tábořiště, kde se můžete seznámit s místní kulturou a tradicí, zahrnoucí čaji a domácí jídla.

Pokud jste dobrodružnější typ, můžete si pronajmout jeep a zajet si na safari po parku. Díky těmto jeepovým výletům získáte nejlepší výhled na okolní krajinu a můžete si užít vzrušující jízdu dunami.

I přesto, že se jedná o pouštní oblast, najdete zde řadu druhů rostlin a zvířat, například hlodavce, plazy a dravé ptactvo.

Kromě přírodní krásy nabízí Egyptská White Desert National Park také historii a kulturu. V této oblasti se nachází několik fosilních nalezišť a skalních nástěnných maleb, které jsou svědectvím o dávných epochách a historii této oblasti.

Navštivte Egyptskou White Desert National Park a nechte se unést tímto magickým místem. Zažijte jednu z nejkrásnějších pouští světa a prozkoumejte neuvěřitelné pískovcové skalní útvary, zatímco se podíváte na tu největší zeměkouli, Slunce zapadající za to tiché, ale neuvěřitelně krásné pouštní horizont. Toto místo vás určitě nadchne a stane se vaší nejlepší dovolenou.


Nejčastější dotazy a odpovědi Egypt White Desert National Park


1. Jak se dostanu do Egyptské bílé pouště?
- Nejlepší způsob, jak se dostat do Egyptské bílé pouště, je letecky do Káhiry a odtud pokračovat autem nebo autobusem na cestu do Farafra, která je bránou do národního parku.

2. Kdy je nejlepší čas navštívit Egyptskou bílou poušť?
- Nejlepším časem k návštěvě Egyptské bílé pouště je v období od října do dubna, kdy jsou teploty příjemné a není tak horko. V létě mohou teploty dosahovat extrémních hodnot.

3. Jaké aktivity lze v Egyptské bílé poušti podniknout?
- V Egyptské bílé poušti si můžete užít různé aktivity, jako je písečné surfování, jízda na velbloudech, pěší túry, fotografie skalních útvarů nebo pozorování noční oblohy.

4. Jaká je délka pobytu v Egyptské bílé poušti?
- Doporučuje se strávit v Egyptské bílé poušti alespoň 2-3 dny, aby bylo možné vychutnat si všechny přírodní krásy a podniknout různé aktivity.

5. Je nutné mít povolení nebo průvodce pro návštěvu Egyptské bílé pouště?
- Ano, je nutné mít povolení od místních úřadů a je doporučeno si najmout místního průvodce, který vám pomůže při průzkumu pouště a zajistí vaši bezpečnost.

6. Jaký druh oblečení se doporučuje nosit při návštěvě Egyptské bílé pouště?
- Doporučuje se nosit lehké, volné oblečení, které vám umožní pohodlně se pohybovat v horkém podnebí. Nezapomeňte také na ochranu proti slunci, jako jsou klobouky a opalovací krémy.

7. Jaké jsou možnosti ubytování v blízkosti Egyptské bílé pouště?
- V blízkosti Egyptské bílé pouště se nachází několik kempů a ubytování ve stylu beduínských stanů, které vám umožní zažít autentický pocit pobytu v poušti.

8. Existují restaurace v blízkosti Egyptské bílé pouště?
- V některých kempových areálech a ubytování v okolí Egyptské bílé pouště jsou zajištěny restaurace, kde si můžete vychutnat tradiční egyptské jídlo.

9. Jaké jsou hlavní atrakce v Egyptské bílé poušti?
- Mezi hlavní atrakce Egyptské bílé pouště patří skalní útvary ve tvaru houb a pískovcové formace nazývané "mumie", které jsou pozoruhodným zjevením.

10. Je možné strávit noc v Egyptské bílé poušti?
- Ano, můžete si najmout stan a strávit noc v poušti, což vám umožní sledovat noční oblohu bez osvětlení a zažít neuvěřitelnou atmosféru.


Ubytování Egypt White Desert National Park


Egypt's White Desert National Park: A Surreal Accommodation Experience

Nestled in the heart of the Western Desert in Egypt lies the ethereal White Desert National Park. Renowned for its unique and striking landscape, the park offers visitors an unforgettable experience. However, what truly sets it apart is its extraordinary accommodation options. Let's delve into the enchanting world of lodging in this remarkable destination.

Camping under the Starry Sky
For adventure enthusiasts, camping in the White Desert is an absolute must. Imagine falling asleep under a blanket of stars, surrounded by mesmerizing white rock formations, carved by centuries of wind erosion. Picture waking up to the warm and gentle rays of the rising sun illuminating the surreal white landscape.

Campsites in the park provide a raw and authentic experience, immersing visitors in nature's wonders. Equipped with basic amenities such as tents, sleeping bags, and campfires, these campsites offer a back-to-basics approach, allowing travelers to disconnect from the hustle and bustle of everyday life.

Luxury amidst the Wilderness
For those seeking a more luxurious experience, several resorts and lodges are scattered around the White Desert National Park. These accommodations blend seamlessly with the surrounding environment, providing a harmonious balance between comfort and nature.

Many of these resorts offer beautifully designed, eco-friendly accommodations, providing guests with modern amenities without compromising on sustainability. Imagine indulging in a relaxing massage or taking a refreshing dip in a pool while marveling at the surreal landscape that stretches out as far as the eye can see.

Furthermore, these luxury resorts often organize guided excursions to explore the hidden gems of the national park. Expert guides accompany guests on breathtaking hikes or 4x4 adventures, unveiling the secrets of this otherworldly destination.

Nomadic Tent Experience
For a truly unique and authentic experience, some accommodation providers in the White Desert National Park offer a glimpse into the traditional lifestyles of the Bedouin people. Nomadic-style tents provide visitors with an opportunity to immerse themselves in the rich Bedouin culture, all while enjoying the breathtaking views of the surrounding desert.

These tents are adorned with vibrant traditional rugs and cushions, creating an ambiance that transports guests to another time. The experience often includes cultural performances, storytelling sessions, and traditional Bedouin meals, providing an intimate understanding of this ancient way of life.

Whether choosing a traditional tent, a luxury lodge, or a camping experience, all accommodations in the White Desert National Park offer a sense of tranquility and harmony with nature. The breathtaking landscapes and unique rock formations of the park provide an otherworldly backdrop for an unforgettable stay.

As visitors traverse this surreal desert wonderland, they are inevitably struck by a profound sense of awe and serenity. From the rustle of the palm trees to the ever-changing hues of the desert's vast expanse, the White Desert National Park offers an accommodation experience like no other—inviting guests to connect with the beauty of the natural world and leave with memories that will last a lifetime.


Letenka Egypt White Desert National Park


Egypt White Desert National Park: A Journey to the Land of Surreal Beauty

Egypt, a country steeped in ancient history and celebrated landmarks, is also home to some of the most breathtaking natural wonders. One such treasure that is gradually gaining recognition is the White Desert National Park. Located in the western part of Egypt, this unique land of surreal beauty is a must-visit destination for any nature enthusiast or adventure seeker.

The White Desert National Park spans over 3000 square kilometers and is primarily known for its mesmerizing white chalk rock formations that resemble giant mushrooms, ice cream cones, or simply an otherworldly landscape. The shapes have been crafted over thousands of years by the erosive forces of wind and sand, creating an ethereal experience for those who wander through its mesmerizing scenery.

One of the undeniable highlights of the White Desert National Park is the Crystal Mountain, a natural creation that appears like a massive crystal rising from the desert floor. The crystalline structure sparkles under the sun, creating a truly magical sight that prompts visitors to marvel at the wonders of nature. This geological marvel is unique to the park, making it a must-visit spot for geology enthusiasts.

As the sun sets, the White Desert transforms into a dreamlike realm. The chalk formations, illuminated by the fading light, take on an otherworldly glow. It is during this time that visitors can experience the surreal beauty of the park at its most captivating. The juxtaposition of the white chalk rocks against the orange hues of the sunset creates a visual spectacle that will stay etched in the memory of anyone fortunate enough to witness it.

Exploring the White Desert National Park is an adventure in itself. Visitors can opt for guided tours that provide insights into the park's history, geology, and the local Bedouin culture. The tours also offer camping opportunities, allowing visitors to spend a night under the stars in this pristine desert environment. Sleeping under the vast expanse of the Milky Way, surrounded by the unique rock formations, is an experience that will forever be cherished.

Besides the extraordinary rock formations, the White Desert is also home to an array of wildlife, both small and large. The park provides sanctuary to several endangered species, including the fennec fox and the slender-horned gazelle. Birdwatchers can delight in spotting numerous migratory birds that make their way through this oasis in the desert.

In recent years, the Egyptian government has taken significant steps to preserve and protect the White Desert National Park. This has resulted in stricter regulations and guidelines for visitors to ensure the preservation of this natural wonder for generations to come.

For those seeking an escape from the usual tourist destinations and yearning for a journey into a surreal realm of wonder, the White Desert National Park in Egypt is the ultimate destination. It promises an awe-inspiring experience that blurs the line between dreams and reality, leaving visitors enchanted and longing for more. So, pack your bags and embark on a journey to one of nature's most incredible creations - the White Desert National Park.


Garantovaná nejnižší cena

98 % spokojených zákazníků

Nejobsáhlejší internetová nabídka letenek

Nejlevnější letenky do celého světa

Levné letenky do celého světa na jednom místě.

Pátrat po letenkách