Hledáte nejlevnější leteckou jízdenku?

Egypt Abu Simbel Temples

Ubytování Egypt Abu Simbel Temples


Egypt is a land of ancient wonders, steeped in a rich history that has fascinated people for centuries. In the southern part of the country lies a testament to this history - the Abu Simbel Temples. These monumental structures were built during the reign of Pharaoh Ramesses II, over 3,000 years ago, and have since become a popular tourist attraction in Egypt. If you're planning a visit to this region, you'll want to find suitable accommodations in the area. In this article, we'll explore some of the best options for accommodation near the Abu Simbel Temples.

Firstly, it's important to note that the area around the temples is quite remote and sparsely populated. There are no hotels in Abu Simbel itself, but there are plenty of other options available nearby. Most visitors to the temples stay in Aswan, a city located approximately 300 km to the north. Aswan is home to many established hotels and resorts, making it an ideal base for exploring the region.

For a luxurious experience, the Sofitel Legend Old Cataract Aswan is a popular option. This five-star hotel offers stunning views of the Nile River and is located in the heart of Aswan. The hotel boasts colonial-style architecture, luxurious décor, and a range of amenities including a spa, fitness center, and indoor pool. Guests can choose from a range of room options, including suites with balconies overlooking the Nile.

For something more affordable, the Nefertiti Hotel Aswan is a cozy and budget-friendly option. This hotel is located just a five-minute walk from the Nile River and offers clean and comfortable rooms. There's also a rooftop terrace where guests can relax and enjoy the views. The hotel's convenient location offers easy access to the Abu Simbel Temples, as well as other attractions in Aswan.

For those seeking a more immersive experience, a Nile River cruise is a great way to explore the region. Many Nile River cruises include a stop at the Abu Simbel Temples, and offer a unique opportunity to experience Egypt's history and culture. Most cruises offer a range of room options, from standard cabins to luxurious suites with private balconies.

In conclusion, the Abu Simbel Temples are a must-see attraction for anyone visiting Egypt. While accommodations near the temples are limited, the city of Aswan offers a range of options to suit all budgets and preferences - from luxurious hotels to budget-friendly options. Whether you choose to stay in a hotel or embark on a Nile River cruise, you're sure to have an unforgettable experience.


Nejčastější dotazy a odpovědi Egypt Abu Simbel Temples


1. Co jsou Abu Simbel Temples?

Abu Simbel Temples jsou dvě staroegyptské chrámy, vystavěné faraonem Ramzesem II. Nacházejí se na břehu řeky Nilu v jižním Egyptě ve městě Abu Simbel.

2. Jak se dostanu k Abu Simbel Temples?

Nejjednodušším způsobem je letecky. Existují pravidelné lety z Káhiry a dalších egyptských měst přímo do letiště Abu Simbel. Alternativně je také možné se dopravit lodí po Nilu nebo autem vycestovat z Asuánu.

3. Kolik stojí vstupenka do Abu Simbel Temples?

Ceny se mohou měnit, ale v roce 2021 byla dospělá vstupenka do hlavního chrámu Ramzese II. a chrámu královny Nefertari 200 egyptských liber (cca 270 Kč).

4. Jaké jsou otevírací hodiny Abu Simbel Temples?

Abu Simbel Temples jsou otevřeny pro turisty denně od 6:00 do 17:00 hodin.

5. Mohu si vyfotit Abu Simbel Temples?

Ano, fotografování je povoleno uvnitř chrámů. Ale při fotografování pomocí blesku je nutné použít jen velmi jemný blesk nebo zcela vypnout, aby se nepoškodily starobylé fresky.

6. Jak dlouho trvá prohlídka Abu Simbel Temples?

Prohlídka Abu Simbel Temples obvykle trvá přibližně 1 až 2 hodiny, v závislosti na tom, jak dlouho se chcete věnovat detailům a prozkoumávat areál.

7. Jaké jsou hlavní zajímavosti Abu Simbel Temples?

Hlavní zajímavostí je monumentální velikost a impozantní sochy na fasádě chrámů. Chrám krále Ramzese II. je zdoben čtyřmi sochami faraona vstávajícího ze sedu a chrám královny Nefertari obsahuje sochy královny a jejích dětí. Rovněž je zajímavá skutečnost, že chrámy byly přemístěny při stavbě Asuánské přehrady kvůli jejich zachování.

8. Jsou Abu Simbel Temples zapsány na seznamu UNESCO?

Ano, Abu Simbel Temples jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO od roku 1979.

9. Je nutné se předem rezervovat prohlídku Abu Simbel Temples?

Rezervace prohlídky není nutná, ale je doporučeno dorazit brzy ráno, aby se předešlo velkým davům turistů a dlouhým frontám na vstup.

10. Existuje nějaké omezení pro návštěvu Abu Simbel Temples?

Neexistují žádná omezení pro obecnou veřejnost. Nicméně je nutné respektovat přísný zákaz fotografování nebo dotýkání se starobylých reliéfů a soch. Taktéž je zakázáno jíst a pít uvnitř chrámů.


Počasí Egypt Abu Simbel Temples


Egypt's Abu Simbel Temples are known to be one of the most impressive ancient structures in the country, and the weather in this area is an important consideration for tourists visiting the temples. The region experiences hot weather for most of the year, so visitors should plan their trips accordingly.

Abu Simbel is located in Upper Egypt, near the border with Sudan. The region has a desert climate, meaning hot summers and mild winters. The temperature in Abu Simbel can skyrocket to over 45°C (113°F) during the summer months, which lasts from May to September. In contrast, the winter months (October to April) are much more tolerable, with temperatures ranging from 20°C to 30°C (68°F to 86°F).

It's worth noting that the weather in Abu Simbel can be unpredictable, so it's always best to check the local forecast before visiting. Sandstorms are common in the region, especially during the summer months, and can cause travel disruption. Visitors should be prepared for the possibility of cancellations or delays to their travel plans.

If you're planning to visit Abu Simbel, it's advisable to wear lightweight, loose clothing made from natural fabrics such as cotton or linen. Hats and sunglasses are also essential to protect against the intense sun. Drink plenty of water to stay hydrated, and avoid spending too much time outside during the hottest part of the day.

Despite the heat, many travelers choose to visit Abu Simbel during the summer months to witness the bi-annual "Solar Alignment." This natural phenomenon occurs twice a year, in February and October when the sun's rays illuminate the temple's inner sanctuary and illuminate the statue of Ramses II. This unique event is a must-see for history enthusiasts and anyone interested in ancient Egyptian culture.

In summary, the weather in Abu Simbel is hot and dry for most of the year, with scorching temperatures during the summer months. Visitors should take precautions to avoid heatstroke and dehydration, but can still enjoy the impressive temples and ancient history of the region. Whether you're a history buff or just looking for an unforgettable vacation destination, Abu Simbel should definitely be on your bucket list.


Dovolená Egypt Abu Simbel Temples


Egypt je zemí bohatou na historické památky a jednou z nejimpresivnějších z nich je skupina staveb známá jako Abu Simbel Temples. Tyto chrámy se nacházejí v jižní části Egypta, v governorátu Asuán, nedaleko hranic s Súdánem. Jsou považovány za jedno z nejvýznamnějších děl egyptské architektury a jsou také zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

Abu Simbel Temples byly postaveny na příkaz faraona Ramesse II. během 13. století př. n. l. Jejich vznik souvisel s oslavením Ramesse II. a jeho manželky Nefertari. Tyto impozantní kamenné chrámy jsou vytesány přímo do skály a mají monumentální charakter. Obě stavby jsou věnovány bohům a sloužily jako místa modlitby a obřady.

Největší ze dvou chrámů je zasvěcen bohu Ptahovi, bohu tvůrce. Chrám má vstup, který je ohraničen obrovskými sochami faraona Ramesses II., který je znám svou velikostí a mocí. Sochy jsou vysoké přes 20 metrů a majestátně se pozorují celou krajinu. Uvnitř chrámu se nachází sloupová síň s reliéfy vyobrazujícími slavné vítězství faraona. Jejich detaily jsou tak precizně vytesány, že dodnes působí jako skutečné umělecké dílo.

Druhý chrám, menší z obou, je zasvěcen bohyni Hathor, bohyni krásy a lásky. Tento chrám je ještě výjimečnější díky své speciální polohě, která umožňuje její interiéru dopadat pouze dvakrát do roka sluneční světlo. Jedním z těchto dní je přesně faraonův narozeniny, což byla jedna z důležitých příležitostí pro oslavu a obřady. V chrámu jsou také vytesány sochy Nefertari, což svědčí o jejím významu a postavení ve faraonově životě.

Abu Simbel Temples mají zásadní historický význam nejen pro Egypt, ale pro celé lidské dějiny. Jejich obnova v 20. století byla technickým a uměleckým zázrakem. Kvůli příměří mezi Egyptem a Súdánem během výstavby Asuánské přehrady v 60. letech 20. století hrozilo potopení chrámů. UNESCO však uznalo jejich výjimečnost a započalo s jejich přesunutím na vyvýšeninu. Celý proces trval několik let, ale výsledek stojí za to.

Dnes mohou turisté navštívit tyto pozoruhodné památky a prozkoumat jejich historii a úžasné umění. Excursionisty ohromí jejich obrovské sochy, detailní reliéfy a krása architektury. Pro milovníky historie a egyptské kultury jsou Abu Simbel Temples skutečnou lahůdkou.

Pokud plánujete svou dovolenou v Egyptě, určitě nevynechejte této jedinečné památky. Abu Simbel Temples nabízejí nejen pozoruhodné zážitky, ale také příležitost k lepšímu porozumění Egyptu a jeho bohaté historii. Navštivte je a ponořte se do tajemství minulosti.


Letenka Egypt Abu Simbel Temples


Egypt is a treasure trove of historical wonders, and one of the must-see attractions is the Abu Simbel Temples. Standing proudly on the western bank of Lake Nasser, near the border with Sudan, these temples are a testament to the grandeur and sophistication of ancient Egyptian civilization.

The Abu Simbel Temples were constructed during the reign of Pharaoh Ramesses II in the 13th century BC. The iconic structure comprises two massive rock-cut temples, known as the Great Temple of Ramesses II and the smaller Temple of Hathor. Carved directly into the mountainside, these temples were built to commemorate the pharaoh's victory at the Battle of Kadesh and to honor the deities of Ancient Egypt.

The Great Temple is the main attraction, with its colossal statues of Ramesses II seated on his throne. Each statue measures about 20 meters in height, showcasing the power and authority of the pharaoh. The facade of the temple is adorned with intricate carvings depicting scenes from Ramesses II's military campaigns and religious ceremonies.

The smaller Temple of Hathor is dedicated to the goddess of love and beauty. It features six standing statues, four of which represent Ramesses II and two representing his wife, Queen Nefertari. The temple's interior depicts colorful scenes of the royal couple engaging in various rituals and ceremonies.

What makes the Abu Simbel Temples even more awe-inspiring is their relocation in the 1960s. The temples were originally located closer to the Nile River, but due to the construction of the Aswan High Dam, which resulted in the creation of Lake Nasser, they faced the threat of flooding. To save these ancient treasures, an international effort was undertaken to move the temples to higher ground. The intricate process involved cutting the temples into massive blocks and reassembling them on an artificial hill, meticulously replicating their original orientation.

Today, a visit to the Abu Simbel Temples takes visitors on a journey back in time, allowing them to immerse themselves in the grandeur of Ancient Egypt. The temples are not just significant for their historical and architectural value but also for the incredible engineering feat that preserved them for generations to come.

To reach Abu Simbel, travelers usually take a short flight from either Cairo or Aswan. The moment you set foot in Abu Simbel, you are greeted by the colossal statues, inviting you to uncover the mysteries and stories held within these ancient structures. It is a truly mesmerizing experience that captures the essence of Egypt's rich history and cultural heritage.

So, if you are planning a trip to Egypt, be sure to include a visit to the Abu Simbel Temples on your itinerary. It is an opportunity to witness the grandeur of the Pharaohs and to marvel at one of the world's greatest architectural achievements. The temples serve as a reminder of the brilliance and ingenuity of Ancient Egyptians, leaving visitors in awe of their glorious past.


Garantovaná nejnižší cena

98 % spokojených zákazníků

Nejobsáhlejší internetová nabídka letenek

Nejlevnější letenky do celého světa

Levné letenky do celého světa na jednom místě.

Pátrat po letenkách