Hledáte nejlevnější leteckou jízdenku?

Benin Ouidah Route of Slaves

Počasí Benin Ouidah Route of Slaves


Slunečná západní Afrika je známá svou bohatou historií a kulturním dědictvím. Mezi střípky této historie patří také trasa otroků Ouidah v zemi Benin. Tato trasa, spojující Ouidah s různými městy a vesnicemi, hrála klíčovou roli v obchodu s otroky během 17. až 19. století.

Kromě historického významu je tato oblast také zajímavá svým specifickým počasím. Benin leží v rovníkové zóně a v podstatě se zde nachází dvě roční období - suché a deštivé.

Během suchého období, které trvá zhruba od listopadu do března, je v Ouidahu a okolí velmi horko a suché. Průměrná teplota se pohybuje kolem 30 stupňů Celsia, a to i v noci. Teplo je neúnosné a vlhkost vzduchu je nízká, což zvyšuje pocit ždímání. Vzhledem k tomu, že se jedná o suché období, srážky jsou minimální nebo vůbec žádné. Tato situace značně ovlivňuje vegetaci a zemědělskou činnost v okolí.

Na druhou stranu je klima během deštivého období, které přichází v dubnu a končí v říjnu, mnohem příjemnější. Průměrné teploty se snižují na asi 25 stupňů Celsia a obloha je zastiňována oblačností. Výsledkem jsou frekventované a vydatné srážky, které zelenají krajinu a oživují vegetaci. Toto období je pro zemědělce klíčové, protože jim poskytuje dostatečnou vláhu pro pěstování plodin.

Je důležité poznamenat, že klima se může lišit v jednotlivých oblastech země Benin. Ouidah ležící na pobřeží Atlantského oceánu má oproti vnitrozemským oblastem mírnější podnebí. Tento rozdíl je způsoben působením oceánských proudů a větrů.

Když se přesuneme do historické hry Route of Slaves (Trasa otroků), můžeme si představit cestu, kterou prošli otroci. Mohli se setkat s extrémně horkým a suchým počasím během svého putování. Mnozí z nich byli nedostatečně vybaveni pro tuto cestu, což zvyšovalo jejich strádání.

Dnes je tato trasa připomínána a zachovávána jako dědictví a památka na temnou éru obchodu s otroky. Místo je vyhledáváno turisty, historiky a antropology, kteří chtějí poznat a porozumět těmto událostem z minulosti.

Konečným výsledkem je to, že počasí na trase otroků Ouidah je nebezpečným spojením extrémních teplot a období sucha, které je pro nás dnes velmi těžké si představit. To připomíná význam a způsob života lidí, kteří tudy kdysi procházeli.


Ubytování Benin Ouidah Route of Slaves


Benin Ouidah Route of Slaves: Journey through History, Remembrance, and Cultural Heritage

Benin, a vibrant West African country with a rich cultural heritage, holds a significant place in history due to its connection with the transatlantic slave trade. The town of Ouidah, located in the south of Benin, is home to a historic route known as the "Route of Slaves." This poignant path takes visitors on a journey through history, remembrance, and the resilience of the human spirit.

The Route of Slaves in Ouidah is a 4-kilometer stretch that encapsulates the harrowing history of African slaves who were forcibly uprooted from their homelands and transported across the Atlantic. Recognized as a UNESCO World Heritage site, the route invites visitors to explore the stories, sites, and experiences related to this dark chapter in human history.

The journey along the Route of Slaves begins at the "Porte du Non Retour" (Gate of No Return), a symbolic monument located on the coast. This gate represents the final departure point for the thousands of Africans who were captured and sent to the Americas to endure a life of servitude. Standing tall against the crashing waves of the Atlantic, it serves as a powerful reminder of the unimaginable hardships faced by those who were subjected to the transatlantic slave trade.

As visitors walk along the route, they encounter various landmarks and symbols that tell the stories of the men, women, and children who were victims of this inhumane practice. One of the most notable sites is the "Tree of Forgetfulness," where slaves were forced to circle the tree, believing that it would erase their memories of their homeland and culture. Today, this ancient tree stands as a poignant reminder of the resilient spirit of those who passed through this tragic journey.

Another significant stop along the Route of Slaves is the "Sacred Forest," which was considered a sanctuary by the Africans who sought refuge and protection from the slave traders. This place of solace includes sacred statues and stones that represent the connection between the physical and spiritual worlds. It serves as a powerful testament to the strength and resilience of individuals who faced the harshest of circumstances.

Throughout the route, local guides offer insights into the stories, folklore, and customs that have been passed down through generations. Their knowledge and commitment to preserving the history and cultural heritage of Benin create a unique and immersive experience for visitors.

Beyond its historical significance, the Route of Slaves also offers a glimpse into contemporary Benin, showcasing its vibrant culture, music, and diverse ethnic groups. The town of Ouidah, with its colorful markets, traditional craft shops, and lively festivals, provides a captivating backdrop to the historical journey.

Visiting the Route of Slaves is an opportunity to reflect on the past, pay tribute to the millions who suffered, and celebrate the strength of the human spirit. It serves as a reminder of the importance of acknowledging and learning from history, fostering understanding, and promoting unity among all nations.

As the world strives for a more inclusive and just society, the Route of Slaves in Benin stands as a testament to the resilience of the human spirit and a powerful reminder that honoring and remembering the past is vital for building a better future.


Nejčastější dotazy a odpovědi Benin Ouidah Route of Slaves


1. Co je Benin Ouidah Route of Slaves?
Benin Ouidah Route of Slaves je historická trasa, po které byli v minulosti přiváděni otroci z vnitrozemí Beninu do přístavu Ouidah a dále převáženi do Evropy a Ameriky.

2. Kde se nachází Benin Ouidah Route of Slaves?
Benin Ouidah Route of Slaves se nachází na jihu Beninu, v blízkosti města Ouidah.

3. Jaká je délka trasy Benin Ouidah Route of Slaves?
Trasa Benin Ouidah Route of Slaves měří zhruba 4-5 km.

4. Kdy byla trasa Benin Ouidah Route of Slaves využívána?
Trasa Benin Ouidah Route of Slaves byla využívána v průběhu 17. až 19. století.

5. Je možné navštívit Benin Ouidah Route of Slaves?
Ano, Benin Ouidah Route of Slaves je dnes turistickou atrakcí a je možné ji navštívit po celý rok.

6. Jaké jsou nejzajímavější místa na Benin Ouidah Route of Slaves?
Mezi nejzajímavější místa na Benin Ouidah Route of Slaves patří zejména brána nenávisti (Porte de Non Retour), Posvátný háj Pythonů (Sacred Forest of Kpasse) a Muzeum vestavěného otroka (Maison des Esclaves).

7. Jakým jazykem se mluví v Beninu?
V Beninu se mluví několika jazyky, nejrozšířenější z nich jsou fon a yoruba. Úředním jazykem je francouzština.

8. Jaké jsou další turistické atrakce v Beninu?
Kromě Benin Ouidah Route of Slaves lze v Beninu navštívit například města Abomey a Porto-Novo, národní park Pendjari nebo posvátný hořící vodopád Kota Kinabalu.


Letenka Benin Ouidah Route of Slaves


Benin Ouidah Route of Slaves: Tracing the Dark History of Slavery

The Ouidah Route of Slaves in Benin is a significant historical site that serves as a reminder of the harrowing transatlantic slave trade that claimed the lives and freedom of millions of Africans. This UNESCO World Heritage Site stands as a tribute to the thousands who were forcibly taken from their homeland and forced into a life of bondage.

Located in the city of Ouidah, in southern Benin, the route was one of the primary departure points for ships carrying enslaved individuals across the Atlantic Ocean. Today, the Ouidah Route of Slaves is a solemn memorial to this dark chapter in history.

Tracing back to the 15th century, European powers began to establish a strong presence along the West African coast. These powers, mainly Portuguese, entered into trade agreements with local African kingdoms and soon began gaining control over trade routes. Unfortunately, this opened up avenues for capturing and enslaving Africans, who were then sold to European slave traders.

The slaves were often captured during raids on villages or through long-distance inland journeys conducted by local African traders. The slaves would then be transported to coastal areas, such as Ouidah, where they would be confined in what became known as "slave ports" or "factories." Here, they endured inhumane conditions, waiting for the moment they would be loaded onto slave ships.

The Ouidah Route of Slaves begins at the 'Porte du Non-Retour,' which translates to the 'Gate of No Return.' This symbolic gateway marks the point where African slaves, once they passed through it, would never see their homeland again. It is a poignant reminder of the irreversible separation from family, culture, and identity that awaited those who crossed its threshold.

Walking along the route, visitors can witness important historical landmarks, including the Tree of Forgetfulness, known as 'L'arbre à Palabre.' It was under this grand tree that many slave auctions were held, where Africans were sold to the highest bidders, often Europeans or American slave traders.

Another notable site is the 'Python Temple,' where the serpent deity Dangbé is worshipped. This temple represents the complex syncretism between African traditional religions and Christianity brought by European missionaries. Africans integrated elements of Christianity into their own spiritual practices as a way to resist the cultural erasure and dehumanization imposed by their oppressors.

Today, the Ouidah Route of Slaves offers visitors an opportunity for reflection and commemoration. The route also serves as a means of educating people about the atrocities committed during the transatlantic slave trade. Local guides share stories, artifacts, and experiences that shed light on the cruel realities faced by African captives. The goal is to promote understanding, tolerance, and respect for human dignity, ensuring the lessons from history are not forgotten.

In recent years, efforts have been made to establish cultural and educational centers along the route. These centers provide additional context and information about the slave trade, as well as the rich pre-colonial history and culture of the region. Furthermore, they serve as spaces for dialogue, where visitors can engage in discussions about contemporary issues related to racism, discrimination, and human rights.

The Ouidah Route of Slaves stands as a testament to the resilience and strength of the African people who suffered immeasurable hardships during one of the darkest epochs in human history. By preserving and commemorating this site, Benin honors the memory of those who were taken against their will and, through education, seeks to prevent similar atrocities from occurring in the future. Ultimately, visiting the Ouidah Route of Slaves is an opportunity for us all to reflect on the importance of promoting justice, equality, and compassion in the world today.


Dovolená Benin Ouidah Route of Slaves


Benin je země, která byla kdysi důležitou součástí transatlantického obchodu s otroky. V současné době se však snaží tuto temnou stránku své historie transformovat a využít ji jako turistickou atrakci. Jedním z takových míst je "Ouidah Route of Slaves", což je cesta, kterou otroci museli projít během svého transportu na evropské lodě.

Ouidah Route of Slaves je historická cesta dlouhá asi 4 km, která vede z vnitrozemí města Ouidah až k trhovně posádky. Tato cesta byla kdysi využívána jako trasa pro transport otroků z Afriky do Evropy a Ameriky. Během 16. až 19. století byla tato cesta jednou z nejvyužívanějších a nejstrašnějších stezek pro transport otroků.

Dnes se na této cestě nachází muzeum, které je věnováno historii otroctví a transportu otroků z Afriky do západního světa. Muzeum je rozděleno do několika sekcí, které ukazují různé způsoby, kterými byli otroci transportováni a jaké utrpení museli prožít. Kromě muzea si na této trase můžete prohlédnout i další historické památky, jako například "Porte du Non-Retour" (v překladu "Brána bez návratu"), která byla posledním místem na africké pevnině, kde byli otroci předtím, než byli naloženi na lodě a odvezeni do cizího světa.

Kromě historických památek si také můžete užít atmosféru města Ouidah, které je plné kulturálního bohatství a tradice. Můžete se procházet po malebných uličkách, navštívit trh a ochutnat místní speciality, nebo se projít na pláž, která se nachází nedaleko od historické trasy.

Celkově je Ouidah Route of Slaves fascinujícím místem, které nabízí návštěvníkům možnost poznat temnou historii otroctví a její dopad na africkou společnost. Kromě toho však také ukazuje, jak se může z mezinárodního zla vytvořit turistická atrakce, která může pomoci lidem poznat minulost a poskytnout odrazový můstek pro budoucnost. Benin proto nabízí návštěvníkům z celého světa jedinečnou příležitost, jak se vydávat na dobrodružnou cestu do temných stránek africké historie.


Garantovaná nejnižší cena

98 % spokojených zákazníků

Nejobsáhlejší internetová nabídka letenek

Nejlevnější letenky do celého světa

Levné letenky do celého světa na jednom místě.

Pátrat po letenkách